Prijava partnera:
Pretraži proizvode     

Uvjeti poslovanja web-shopa

Opći uvjeti

Uvjeti kupnje (predugovorne obavijesti)

1. Općenito

Internetska stranica www.sumoopskrba.hr u vlasništvu je trgovačkog društva ŠUMOOPSKRBA d.o.o., Zagreb, Donje svetice 12, OIB: 8577584311

Ovi uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju

Pojam Prodavatelj odnosi se na trgovačko društvo ŠUMOOPSKRBA d.o.o., Zagreb, Donje svetice 12, OIB: 85775843111, MBS 080009126, Telefon: +385 1 2441 272, E-mail: [email protected]

Pojam Kupca odnosi se i na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.sumoopskrba.hr nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanje ugovora) isti biti dostavljen Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen , te će prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpuno poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom kupovine

Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.sumoopskrba.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

2. Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima dogovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.

Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.sumoopskrba.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.sumoopskrba.hr Prodavatelj zadržava jednostrano raskinuti ugovor

Predmet narudžbe mogu biti proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno zaprimaju na www.sumoopskrba.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestit Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, o roku u kojem će proizvod biti raspoloživ, dogovoriti novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje zamjenskog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

3. Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.sumoopskrba.hr izražene su u Hrvatskim kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave, iznos PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu

4. Troškovi dostave

Isporuku/preuzimanje naručenih artikala vršimo isključivo na područje Republike Hrvatske i to paketnom dostavom putem HP express kurirske službe na Vaša vrata u uobičajenom roku od 5 radnih dana.

U slučaju da paket nije uručen zbog odsutnosti Kupca, paket se može podići u poštanskom uredu u roku od 5 dana od dana pokušaja uručenja, odnosno poštanske obavijesti ostavljene pri pokušaju uručivanja pošiljke.

Troškovi dostave po jednoj narudžbi:

 • Za pošiljke plaćene predračunom trošak dostave iznosi 50,00 Kn i iskazan je na računu
 • Za pošiljke koje se plaćaju pouzećem iznosi 50,00 Kn i iskazan je na računu, ali kupac plaća i dodatni trošak poštarine od 7,20 Kn direktno radniku HP expressa prilikom uručenja paketa, a koji nije iskazan na računu
 • Podizanjem osobno u prodajnom prostoru robno prodajnog centra Šumoopskrba d.o.o., Donje svetice 12, 10000 Zagreb bez plaćanja troškova dostave i sl. Prilikom naručivanja, u tom slučaju kupac izabere opciju „osobno preuzimanje “. Prilikom osobnog preuzimanja naručenih i plaćenih artikala, preuzimanje može izvršiti samo osoba (kupac) na koju glasi račun, osim ako kupac, pismeno, odobri da artikle može preuzeti i neka druga osoba (ime i prezime) umjesto njega.

Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to nije moguće iz nekog razloga (npr. nemogućnost zajedničkog pakiranja, lomljivost nekog artikla, trenutne nedostupnosti artikla, volumena i sl.) zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki uz prethodno odobrenje od strane Kupca

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje će podatke Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

5. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

>h4>6. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem izbornika i popunjavanjem elektronskog formulara narudžbenice. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik.

Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

 • Plaćanje predračunom na žiro račun prodavatelja (Internet bankarstvom, platnim nalogom u poštanskom uredu, banci ili Fini). Smatra se da je Kupac izvršio uplatu kada je na žiro računu Prodavatelja vidljiva navedena transakcija.
 • Pouzećem – prilikom preuzimanja pošiljke (narudžbe) Kupac plaća u gotovini radniku HP expressa.

U slučaju plaćanja po predračunu uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u predračunu kojim se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

U slučaju plaćanja po pouzeću ili osobnim podizanjem u robno prodajnom centru Šumoopskrbe d.o.o., Zagreb, Donje svetice 12, Kupac dobiva na svoj e-mail potvrdu obavljene kupovine koja se smatra da je ugovor sklopljen.

Ukoliko Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja preporuča se da se provjeri:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun

Ukoliko uplata ne bude izvršena u navedenom ruku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestit Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenih sredstava ili pristati za naknadni rok za isporuku

Svi naručeni artikli nastojat će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki uz prethodno odobrenje Kupca.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Kupac može i sam organizirati dostavu ili robu podići u robno prodajnom centru Šumoopskrbe, Zagreb, Donje svetice 12.

U slučaju da paket nije uručen zbog odsutnosti Kupca, paket se može podići u poštanskom uredu u roku od 5 dana od dana pokušaja uručenja, odnosno poštanske obavijesti ostavljene pri pokušaju uručivanja pošiljke.

U slučaju da se paket vrati Prodavatelju nakon isteka roka od 5 dana, Kupac se o tome obavještava e-mailom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod, na zahtjev Kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu Kupca uz obračun troškova ponovnog slanja
 • da primatelj naručeni proizvod preuzme na adresi trgovine uz prethodni zahtjev Kupca e-mailom
 • da Kupac raskine ugovor i zatraži povrat uplaćenih sredstava umanjen za trošak dostave
 • S obzirom da preuzimanje pošiljke nije nastalo zbog greške Prodavatelja ili kurirske službe nego greškom Kupca, Kupac snosi trošak dostave i nakon raskida ugovora

Kada prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Preporučuje se da se paket otvori pred djelatnikom HP expressa ili pred djelatnikom poštanskog ureda te da se provjeri da roba ispravna i bez oštećenja prilikom transporta

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova dostave

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca.
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga zbog kojih Prodavatelj nije kriv
 • neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavatelj će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbe, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom odnosno prije neposrednog preuzimanja proizvoda.

7. Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koja treba biti isporučena odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

Ako prodavatelj ne obavijest Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti).

Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje! i koji je potreban ispuniti i poslati na e-mail adresu: [email protected]

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u toku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškove povrata robe snosi Kupac

Povrat novca biti će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena

Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Robu vratiti poštom na dokaziv način na adresu Šumoopskrba d.o.o. , 10000 Zagreb, Donje svetice 12, a sa naznakom JEDNOSTRANI RASKID.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom) robu osobno nama.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnost robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

Sve informacije o povratu robe/proizvoda i novca Kupac može dobiti na telefon +385 1 2441 272

8. Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju preporučujemo da pošiljku Kupac ne preuzima.

Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupaca nisu imali vidljiv nedostatak.

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanim odredbama Zakona o obveznim odnosima

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju javiti na telefon broj +385 1 2441 272 ili na e-mail: [email protected] ili pisanim putem na adresu: Šumoopskrba d.o.o., Donje svetice 12, 10000 Zagreb sa naznakom Reklamacija

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj otpremnice ili broj računa

Preporučujemo da se uz prigovor priloži preslika jednog od navedenih dokumenata

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda ili uklanjanje nedostatka.

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora.

Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. Ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe u svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

 • Račun artikla
 • Fotografije cijelog oštećenog artikla
 • Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)
 • Serijskog broja artikla (ako postoji)

Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem Internet stranice

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravni proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gore navedenom linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika u EU

9. Jamstvo

Jamstvo vrijedi samo pod uvjetom ako je artikl korišten i održavan prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima.

Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada, sudara, udara, preopterećenja, te intervencija i popravaka u toku jamstvenog roka izvan ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja artikla.

Jamstvo e pokriva standardno trošenje potrošnog materijala.

Račun kao dokaz kupnje je obavezan, za sve reklamacijske postupke i/ili pozivanje na prava iz garancije.

Svaki artikl koji će biti popravljen ili zamijenjen unutar jamstva, jamstveni rok će biti produljen za period koji je artikl bio na popravku.

Zadržavamo pravo naplate popravka u slučaju da reklamacijski zahtjev iz nekog od gore navedenih razloga ne bude odobren.

Ako popravak*zamjena artikala ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalno preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek u skladu sa uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu

10. Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora

11.Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.sumoopskrba.hr

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.)

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranjem, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Pristupanjem sam stranici Kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Sve gore navedene podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom kupovine, Kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu [email protected]

U slučaj da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtjeva brisanje podataka o istome, mora Prodavatelju javiti i to putem e-mail poruke na e-mail adresu [email protected]

www.sumoopskrba.hr (naznaka web stranice) koristi tkz. „Cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. Sesion id, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije web shop prepoznaje i pamti kupčev preglednik, a samim time i kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova Internet stranica sprema na Vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja i korištenja.

Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete moći pregledavati web stranicu, ali Vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Izjava o sigurnosti online naručivanja

Pri naručivanju na našoj web trgovini koriste se napredni sustavi zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom (transportnom šifrom) koja kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca i Prodavatelja odvija sigurnim protokolom.

Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line naručivanje

Prikupljeni podaci služe isključivo za obadu narudžbe, izdavanje predračuna i slanje robe

Sadržaj stranica

Ako se drugačije ne navede, svi materijali, uključujući slike, ilustracije, dizajn, ikone, fotografije, video klipovi i napisani te drugi materijali koji se pojavljuju kao dio Stranica sveukupno, «Sadržaj» su zaštićeni , kontrolirani ili licencirani od Šumoopskrba d.o.o.

Stranice kao cjelina podliježu zakonu o zaštiti autorskih prava, sva prava diljem svijeta , titule i interesi su vlasništvo Šumoopskrbe d.o.o Sadržaj naših stranica kao i stranice kao cjelina, su namijenjene za privatnu, nekomercijalnu ( sve osim kupovine robe sa naših stranica) uporabu korisnika naših stranica.

Možete skidati ili kopirati sadržaj i sve ostale materijale pokazane na Stranicama samo za osobnu uporabu. Nikakva prava, naslovi ili interesi u bilo kojem skinutom materijalu nisu prenosiva na vas u slučaju bilo kakvog skidanja ili kopiranja. Ne smijete reproducirati (osim navedenoga gore), objavljivati, distribuirati, pokazivati, modificirati, kreirati derivirani rad , prodavati ili sudjelovati u prodaji, ili prosljeđivati u nijednom slučaju, u cjelini ili u dijelovima, bilo koji dio sadržaja stranica.

Vaša košarica je prazna.
BOČICA ZA ULJE I OCAT 20 CM
19. KUĆANSKI PRIBOR
6,40 kn 8,00 kn
PVC RAČVA RAVNA 32/32
SANITARNI MATERIJAL - DOMAĆE
7,92 kn 9,90 kn
PVC RAČVA RAVNA 160/125
SANITARNI MATERIJAL - DOMAĆE
56,23 kn 70,29 kn